megszerkesztett valóság
17 | Girl | Hungary
Home Theme Ask me.

Ha olyan szót keresel, ami leírja, hogy mindennél jobban törődsz valakivel, és azt akarod, hogy megkapjon mindent, amit csak akar, nem törődve azzal, mennyire tesz ez tönkre téged, az a szerelem.

Amikor haza érsz a suliból és tükörbe nézel: ILYEN OCSMÁNY VOLTAM EGÉSZ NAP?!

(Source: egoistagumikacsa, via nem-megy-konnyen-a-felejtes)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter